Åndelig selvutviklings Kurs - Åpne det Tredje øyet

Om kurset
  Kurset er bygd opp av øvelser og åndelig kunnskap som lærer deg hvordan man kan åpne det tredje øyet, jobbe med dine chakraer og med energier, for å tre inn i den åndelige verden av steg, som leder mot en høyere, indre frekvens.

  Steg mot en større bevissthet og en større forståelse av livets mange åndelige aspekter. Men fremst av alt er kurset til for å hjelpe deg med dine åndelige steg mot en sann åndelig opplysthet.

Lær mer om
  Åndelige Steg
  Jording
  Hvordan Åpne det tredje øyet
  Hvordan Jobbe med det tredje øyet
  Avanserte 3 øye øvelser
  Sterkere kontakt med seg selv
  Sterkere kontakt med moder jord
  Sterkere kontakt med andre
  Åpne hjertechakraet
  Aura og chakrar
  Å føle energi
  Selvhealing
  Energipunkter
  Og mye mer!

Selvutvikling
  Spirituell utvikling innebærer en dypere følelse av din indre bevissthet og en forbindelse med ditt indre selv. Jo høyere frekvenser og bevissthet, desto mer sannsynlig er det at du ser synkroniseringen av hendelser i livet og tar til deg de intuitive innsiktene du får av dem.

  Det universelle motivet på Jorden i dag er å fullstendiggjøre oss selv og lære å elske og akseptere oss selv og andre komplett og ubegrenset. Ta steget i dag.

Åndelige øvelser, kunnskap og informasjon

Bestill Kurset her
( Selvstudium )

Åpne deg selv
Lukk øynene for et øyeblikk og La det reneste lys komme ned til deg, la det berøre ditt kronechakra og fylle opp ditt hjerte, med Kjærlighetens Lys og Kunnskapens Harmoni.

Bryt ned gamle murer
Gjennom et søk av åndelig vekst, vil det indre vokse med nye kvaliteter og energier. Nye program som kjører i bakgrunnen av livet og manifesterer et nytt lys av en renere kvalitet.

For et mindre avansert kurs se her