Ukens Åndelige Tilbud

Seremonielle oppgraderinger 1 Denne seremonien jobber med personens totale frekvens og vibrasjon. Personen blir mer finjustert og kan derfor ta inn mer lys. Avstanden mellom atomene blir renset og fylt med lys. Bevissthet vil også bli renset. Med dette nivået […]

Ukens Åndelige Tilbud

En hellig kjærlighets kraft healing Her jobber vi sammen med hellig kjærlighet, en vakker og god healing for vårt indre. Skaper positive forandringer for deg på alle nivåer. + Rensing av negative energier i kropp og aura Her renser vi […]

Ukens Åndelige Tilbud

En hellig kjærlighets kraft healing En healing med en helt spesiell hellig kjærlighets energi. Utføres litt hele dagen for å få fylt på ekstra mye! + Oppgradering En Oppgradering av vår frekvens og indre vibrasjon. Dette er den sterkeste formen […]

Ukens Åndelige Tilbud

Rensing av skrap, skitt, svart magi og implantat Ved rensing av skrap det blir mer flytende og til slutt luftig, og til slutt; det oppløser seg helt ingenting. + Trauma rensing Trauma kan komme fra dette livet eller tidligere liv. […]

Ukens Åndelige Tilbud

Klipping av Negative Karmaband – Her klippes de 5 sterkeste negative bandene vi bærer på. Negative karmaband holder oss igjen som person og kan ofte tappe oss for den energien vi skal ha. Ved klipping av negative karmaband kan positive […]

Åndelige Notater Abthir

Hei, her kommer en liten notisbok med åndelige notater og inspirasjon. Bruk kunnskapen med godhet i hjertet, så vil alt gå så mye lettere. Vi skaper nå en endring for alt og alle, med tanke og tro på positive forandringer! […]