tuvbakken 11, 7710 SPARBU
97118669
abthir@yahoo.no

Finn dine sperrer og bryt ned murer

Finn dine sperrer og bryt ned murer

Tenk om alt henger sammen, fra kropp, tanke, følelser, drømmer, økonomi, livssituasjon, spirituell vekst, indre forståelser m.m.

Hva om vi kan være ett med alt og i harmoni med livet, Jorden og alt guddommelig … og ikke minst oss selv!

Hvor ligger sperrene og hvilke murer må vi bryte ned, for at Vår Sikt skal være åpen og uten hindringer. Å stå i et rom med 4 vegger, samt gulv og tak, som stenger vår sikt vil samle på mye støv og skitt. Vår eneste mulighet til å se lyset er ved å skape oss et vindu eller ved å starte å rive ned noen vegger.

Første steg er å søke, kjenne og se, hva vi tror det er som står i veien for oss.

Steg 2 og 3 vil være å repetere og finne flere tanker som sier dette mangler jeg, dette må jeg ha etc.

Så trenger jeg penger for å bli opplyst? Trenger jeg ny jobb for å bli opplyst, må jeg ha denne personens velsignelse, må jeg være perfekt for å kunne se sannhetene, trenger jeg en magisk amulett, må jeg ha sett engler eller noe annet for å bli opplyst. Må jeg leve sunt og ikke spise kjøtt …

Våre tanker er den største sperren som vi har, og dem er ofte sterkt knyttet til vår egen tro. Kanskje er det på tide å starte med rene ark og se verden gjennom nye øyne og gjennom en åpen tanke om mer, at alt er mulig, at alt er unikt og at alt alltid er nytt etc.

Hvem er du om du alltid er ny, hva sier tankene dine?

Kan du være hva og hvem du vil med en ny tanke?
En mester? En engel? Et vesen av lys? Ren bevissthet i en fysisk kropp?

Vil tanken din akseptere et nytt selv, i en verden som allerede har regler og tidligere erfaringer som sier noe annet? Er det murer som er for sterke?

Frykt for hva som ligger bak ukjente murer og frykt for å bli noe man ikke ønsker er sterke sperrer, skapt av tanker og frykt for å miste seg selv.

Hvor langt kan du gå før du stopper opp, når sier tankene at du må finne på noe annet, gå tilbake til start og ikke bryte ned flere murer.

Vi har alle sperrer og murer å gå gjennom i våre liv, ved å bli litt mer kjent med deg selv, vil du kunne åpne opp noen flere vinduer og få inn litt frisk luft og mer lys til ditt indre.

Så lytt til dine tanker, men husk også at dine høyere tanker kanskje ligger bak den neste muren og sperren.

Abthir
En del av ingenting og en mulighet