abthir@yahoo.no (24/7)
97 11 86 69 (18:00 - 20:00)

Åndelige Muligheter

Her er noe av det vi jobber med i Abthir Alternativ Behandling.

Board of Knowlege, åndelige tegn for veien videre. The Board of Knowledge jobber for å løfte opp all erfaring og skape harmoni i fortid, nåtid og fremtid. Dette for å la løsninger og muligheter finner veien til mottakerens hjerte. Board oppgraderer og skaper nye veier for alle. Også takknemlighet, glede, nysgjerrighet og kjærlighet løftes opp!

Board of Angels, åndelige tegn for dype og åndelige åpnende energier. En hellig berørt Englehealing. Jobber her med alle åndelige og guddommelige vesen med vinger. En Ubetinget, sann og hellig healing på alle nivåer, som alltid skaper positive energier.

Board Englenes EdelsteinsHealing, de hellige englenes edelsteinshealing jobber med edelsteiner og hellige frekvensnivåer som løfter oss opp i lyset og skaper ny harmoni.

Beyond Healing, hellige energier med en dypere kontakt med vårt sanne indre selv. Kunnskap om energier og kvaliteter i vår skapelse. Benyttes for å gi energier som løfter opp sjelens og åndens energi og kvalitet.

Kirurgisk Healing, åndelige healing for å ta bort sperrer og energi blokkeringer. Healing i energikroppen, retter opp og erstatter gammel energi med ny og ren energi.

Universell hvit tids healing, healing for fortid, nåtid og fremtid, når alle våre plan. Benytter seg av den rene kjærlighetskraften.

Det åndelige og energiene på Jorden i dag. Kunnskapen benyttes for å gi healing og balanse til våre energier.

Initiering, for nye innsikter, forståelse, åndelig opplysthet og fullbyrdelse.

En hellig kjærlighets kraft healing, En healing med en helt spesiell hellig kjærlighets energi.

Oppgradering, en oppgradering av vår frekvens og indre vibrasjon. Dette er den sterkeste formen for åpninger.

Rensing av skrap, skitt, svart magi og implantat: Ved rensing av skrap vil det først bli mer flytende, så luftig og til slutt vil det oppløse seg helt til ingenting.

Trauma rensing, Trauma kan komme fra dette livet eller tidligere liv. Et trauma er som et klistremerke som trekker til seg nytt skrap og nye dårlige erfaringer. Med denne rensingen av traumer blir det mer flytende og til slutt luftigere, senere løser det seg opp helt til ingenting.

Seremonielle oppgraderinger, De seremonielle Oppgraderingene blir ikke utført for å åpne blokkeringer, men i stedet blir dem gjort for å utføre rene oppgraderinger. Dette er alltid det sterkeste og absolutt beste man kan gjøre for sin åndelig utvikling. Personens totale frekvens og vibrasjon endres så mye at personen blir mer finjustert og kan derfor ta inn mer lys. Avstanden mellom atomene blir renset og fylt med lys. Personens bevissthet vil også bli renset. Med dette nivået av rensing, blir det lettere for noens bevissthet for å få tilgang til høyere Innsikter.

Guddommelig åndelighet, Denne åpningen hjelper oss å bli opplyst på et annet nivå enn vanlig opplysthet som er oppnådd ved å gjøre åndelig arbeid, åndelige åpninger, kurs, innvielser, meditasjoner, etc. Her kan en person begynner å finne sin egen indre guddommelighet og lære å leve for og med guddommelig åndelighet og dens sann opplysning.

Guddommelig Lykke til alle livets dager, Guddommelig lykke hjelper oss til å føle oss tilfreds i vårt daglige liv.

Hellige Beskyttende Energier, Denne sesjonen gir en ekstra sterk beskyttelse rundt oss. Den styrker kroppen, følelsene og også de ulike lagene i auraen. Ingen form for negativitet eller negative mennesker vil ønske å komme inn i energifeltet til din aura. Den vil også beskytte kropp, bevissthet og psyke.

Guddommelig Rens og Dyp Rensing, Denne økten renser sjelen, ånden, solgnisten, solstjernen og vår Totale opplysthet, i alle sine faser. Noen ganger sniker rusk seg inn på selv de mest finstemte nivåer, og det kan da være vanskelig å få rense alt på egenhånd eller til og med via profesjonell hjelp. Denne rensingen går gjennom alle de forskjellige aura lagene, vår vibrasjon og vår frekvens. Også gjennom våre fysiske atoms minste lag, hvor vi har en vibrasjon i kvarkene. Selv tomrommene mellom våre atomer fin stemmes og renses for feil og forstyrrelser. Tomrommet mellom våre atomer må være ren nok, for å kunne være i stand til å fungere som dem skal, som å kunne ta inn en annen dimensjon enn vår egen. Vår åndelige vekst, kunnskap, etc., må også renses. Noen ganger må selv åndelig kunnskap vi har åpnet oss opp for renses da dem kanskje har blitt litt urene, ofte siden vi noen ganger misforstår kunnskapen og kanskje gjøre gale ting med den.

Åpne tanker og kreativitet, Dette er for å skape en åpning for å gå videre. Den tar til seg og skaper nye måter for oss å tenke på, samt åpner opp for større innsikter. Denne sesjonen hjelper oss til å tenke klarere og hjelper oss med å vite hva som må gjøres. Åpningen hjelper å sette igang vår kreativitet og kunstneriske evner. Påvirker også stemmetone og klang på en positiv måte.

For å lykkes og være sterk, Dette er en ypperlig energi å motta når man ønsker å lykkes, gå fremover eller bli sett og anerkjent på jobben, i forholdet, med sine barn, i hverdagen, etc. Denne er også bra om man føler seg nede eller har krasjet psykologisk.

Strålende Beskyttelse av Hellig Lys, For å lyse opp og fjerne det mørke, eller grå og kjedelige i hverdagen. Er som å gi livet selv en livs injeksjon av lys og styrke.

Karmaklipping, klipping av dine negative band til familie, venner, etc. For å selv være mer fri, slippe negativ påvirkning og slippe å bli tappet for energi.

Super Englehealing, en hellig omfavnelse av hellige engler og hellige energier.

Englevelsignet Lykke og glede.

EngleKjærlighet og lys.

Engleharmoni til hverdagen.

Englenes Familielykke for ny styrke til og i familien.

EngleBeskyttelse.

EngleKraft og balanse til Kropp, Sjel og Ånd.

M.M

.

.