abthir@yahoo.no (24/7)
97 11 86 69 (18:00 - 20:00)

Bevissthet og Tilstedeværelse

Bevissthet er som et LYS, den lyser opp det som man fokuserer på.

Tilstedeværelse er når man tar til seg sitt «LYS» og lyser opp alt rundt seg.

Se og kjenn hvor ditt Lys er og se Hvor du plasserer det?
Fortid, nåtid eller fremtid?

Ta ALLTID tilbake ditt Lys til Nået og la det leve her og nå, hvor alt eksisterer!

Hver dag gir du av ditt Lys!
Og Husk at det er ditt valg hva du bruker det på!

Du gir Lys til det du er Bevisst og Tenker på!!!

Bevissthetens Lys lyser opp og tar med Tankens hjelp inn mer energi og former lyset til vår egen realitet av sannheter. Vi skaper og former vår verden rundt oss!

Alle skaper og former sin egen verden med lyset og tankens energi!
Like raskt som en tanke kan skapes, kan også en ny verden åpnes eller en verden kan lukkes!

Lev Bevisst og la ditt Lys være Tilstede, Akkurat Her, Akkurat Nå!