abthir@yahoo.no (24/7)
97 11 86 69 (18:00 - 20:00)

Healing sett fra en healers øyne

Healing sett fra en healers øyne

Lys og god Healing er å endre og forandre en negativ energi sin frekvens, til en positiv energifrekvens. En healer vil holde den negative energien, i lyset av sin valgte healing energi, for å skape om det negative til noe positivt. Her vil en healers kunnskaper om energier og kilder av hellige kvaliteter benyttes, for å ta inn og gi ut fra sine kilder av skapende frekvenser og energier.

En healer skal ikke bruke sine egne energier for å gi, men ydmykt koble seg på sin kilde\kilder og be om energi og kraft til sin mottaker. En healer må altså ha kunnskaper om noe høyere enn seg selv, kunne komme i kontakt med denne kilden og vite hvordan man tar inn og formidler denne energifrekvensen og kvaliteten videre.

Alle som har en tro, og da gjerne på noe høyere, kan be om healing, energi og kraft til seg selv og andre. Gud, guddommelige vesen, engler, mestre, lysvesen etc. er kilder mange bruker, andre kilder kan være jorden, solen, månen, galaksens kjerne, etc. Alle er gode kilder og alle har unike måter å gi på og muligheter.

Alle ovenfor vil kunne hente inn energi fra rene kilder og formidle disse videre til deg, slik at du kan formidle videre til en mottaker. Skal du jobbe mye med energi og healing er det anbefalt å be om å få komme i kontakt med Rene Kilder. Kilder hvor energier tar form og blir spredt ut i vår skapelse. Dette for å slippe å gå gjennom alt for mange ‘lenker’ før energien når mottakeren.

Fordelen med renere kilder er at energiene som gis ikke har blitt farget av. Energiene vil selvfølgelig ikke påvirkes negativt om dem hentes av andre enn deg selv, men en viss påvirkning vil det alltid være, selv om den er mikroskopisk.

Får man en slik mulighet er takknemlighet et av verktøyene som må benytte, for å holde oppe en ren kanal.

Så hva er healing?
Å jobbe med energier JA, men kanskje fremst av alt å være en formidler av rene og positive energier.

Hva er en mottaker?
En som søker forandring og mulighetene som kommer av å motta rene energier.

Hva brukes rene energier til?
Å skape positiv tilstedeværelse og flyt. Å skape om noe negativt til noe positivt. Å gi muligheter til indre og ytre forandring.

Energi skaper tilstedeværelse og gjerne tilstedeværelse av det vi søker mest. Liv, glede, bevissthet, kjærlighet, åpenhet, skjønnhet og følelser av frihet og renhet. Alt handler altså mye om å skape en naturlig flyt, bære med seg det positive og alltid tre fremover. Et nytt sekund kommer nå og det er der for deg å bruke som du vil.

En kort versjon av hva healing er sett fra en healers øyne!

Abthir

 


Vi aksepterer Donasjoner via Paypal og via Vipps (529003)