abthir@yahoo.no (24/7)
97 11 86 69 (18:00 - 20:00)

Karmaklipping

Karma er utrolig nok vanligvis positiv!
Men fra dit til annen handler mennesker negativt og skaper negative band til andre mennesker.
Vi har også karmaband til våre foreldre, kjærester, venner, nære og ukjente.

Noen band har vi før vi har blitt selvstendige, slik som hjelpeband fra våre foreldre. Om disse ikke faller av vil vi alltid være avhengige av våre foreldre og våre tanker vil være knyttet til deres. Det vil si at vårt selvstendige selv står fast på grunn av de negativte karmabandene til våre foreldre.

Andre karmaband som er negative kan ha med tidligere liv å gjøre, at man ikke har tilgitt noen, at man ikke kan gi slipp på noe, at man tror man eier noen, eller noe annet som begrenser et menneske, fra å være sitt frie og ubegrensede selv.

Bruk gjerne et øyeblikk på å gi slipp på alle negative tanker og følelser, tilgi og søke tilgivelse.

Ta vare på deg selv!
Skap positive energier og ta gjerne alltid noen små øyeblikk med stillhet og ro.

NB! I tillegg til å anbefale Fjernhealing, så anbefaler vi også at alle snakker med fastlegen sin!

Det er noe som alle må gjøre om dagens situasjon påvirker hverdagen eller livskvaliteten på en negativ måte!

.

.

.