abthir@yahoo.no (24/7)
97 11 86 69 (18:00 - 20:00)

Mørk Magi og negative energier

Mørk magi, spøkelser og andre negative energier påvirker oss negativt ved å tiltrekke seg negative opplevelser. Over lengre tid vil disse påvirker tanker og følelser, slik at offeret blir avhengig av negative opplevelser og tanker. Offeret vil da snakke mer og mer om det negative for å gi det mer energi og kraft.

For å bli fri må man ta bort energiklisteret som tar til seg mer og mer negative energier. Og man må slutte å snakke om det på en slik måte, at det får mer energi. Fri vilje er også viktig her. Man må se og kjenne at dette er noe man ikke vil ha! Et navn må gis til alle negative tanker og følelser, og man må slutte å identifisere seg med disse!

Dette er noe som krever en god del av den som er påvirket, men den positive biten av å bli fri, er Alltid Større enn å velge å leve med det. Og jo mer motstand du har erfart i livet, jo sterkere kan du stå imot nye negative opplevelser!

Ta vare på deg selv!
Skap positive energier og ta gjerne alltid noen små øyeblikk med stillhet og ro.

NB! I tillegg til å anbefale Fjernhealing, så anbefaler vi også at alle snakker med fastlegen sin!

Det er noe som alle må gjøre om dagens situasjon påvirker hverdagen eller livskvaliteten på en negativ måte!

.

.

.