abthir@yahoo.no
97 11 86 69

Åndelige Teknikker og Øvelser

Åndelige Teknikker og Øvelser

Totalt 18 Sider og Mange øvelser, både enkle og de mer avanserte.

Beskrivelse

Åndelige teknikker er øvelser som lar deg:
* ta i bruk dine chakraer,
* lar deg åpne det tredje øyet,
* lærer deg å kjenne inn og lese energier på nye måter,
* gir deg en grunnleggende kunnskap om chakraer og auraens betydning
* og du lærer nye teknikker for å åndelig åpne deg selv opp.

Enkelt selvstudiumskurs!