abthir@yahoo.no (24/7)
97 11 86 69 (18:00 - 20:00)

The Board of Knowledge

The Board of Knowledge er en av de urgamle og mest effektive måtene å hjelpe andre mennesker på!
Og den gir oss en mulighet til å øke hastigheten på ALL Positiv Åndelig Utvikling.

  Når The Board of Knowledge blir gitt til noen, så søker det individuelt, etter hver persons potensial og mulighet!
Dette for å åpne opp for en vellykket og harmonisk, åndelig og åpen fremtid!

  Det spiller ingen rolle hvilke åndelige interesser eller hvilken tro man har!
The Board of Knowledge kan bli gitt til alt og alle, og den når alltid frem.

The Board of Knowledge er ikke ‘healing’, selv om det kan virker som det helbreder et ødelagt eller ulykkelig liv. The Board of Knowledge er til for å lede folk mot den rette veien, den som passer deres egen tro, forutsetninger og mer.

Mildt sagt veileder den mennesker som har gått seg vill,
men den hjelpe også dem som er helt trygge på sin vei.

The Board of Knowledge kraften går dit den skal og gjør de endringene som passer helt perfekt, for den som mottar! Om The Board of Knowledge skulle bli sendt for ‘tidlig’, (før at en åndelig endring skal skje), da venter tegnet til det perfekte øyeblikket i personens liv.

Den som utdanner seg og deretter utøver The Board of Knowledge kalles for en Giver, bare fordi at man gir. Og man gir virkelig med hjerte og sjel. Klienten kalles for Mottaker, nettopp fordi at den mottar. Sesjoner med The Board handler om at Giveren gir et eller flere tegn, til en Mottaker etter et system, ved bruk av en mal med 36 tegn (The Board).

  På det første kurset lærer eleven seg å jobbe med to slike maler, med totalt 72 tegn. Totalt finnes det fem maler. Alle tegnene kan kombineres med hverandre og gir deretter ytterligere muligheter. Det finnes også mellomliggende usynlige tegn som kan aktiveres ved hjelp av Giveren. Dette kalles blant annet for å blande tegn! Man kan til og med gjøre en fusjon\sammensmelting av to spesifikke tegn, for å skape et tredje tegn.

Under kurset blir eleven først og fremst en Giver, men etterhvert kan man jobbe med seg selv og for sin egen personlige åndelige utvikling. Likevel anbefaler vi ofte at Givere, nå og da, å henvende seg til en annen Giver for å motta tegn, bare for opplevelsens skyld.

Under en sesjon vises alltid det riktige tegnet seg for Giveren og blir så gitt til Mottakeren. Sesjoner kan utføres individuelt ved et fysisk besøk hos Giveren, men også på avstand. Større grupper kan også få tegn og det blir selv da også individuelt. Dette læres ut i etterkant av undervisningen og blir sendt via epost, som en del 2 og en del 3 av The Board of Knowledge, for kurs 1 og 2. 

  Alt kan bli gitt Tegn fra The Board of Knowledge, til og med alle typer dyr, trær, hav, steiner, åkre, land, planeter, etc. Man kan også arbeide med sine guider, åndelige leder, skytsengler, erkeengler, mestere, etc.

Her er et eksempel på hva som skjer når noen mottar The Board of Knowledge:
* Mottakeren setter seg foran Giveren med lukkede øyne.
* En gjennomgående varm følelse oppstår og det blir som en litt mer kompakt stillhet i rommet.
* Kroppen føles avslappet og litt prikkende. Det kan føles som en tyngde letter fra hodet, eller at en trang lue tas av.

Noen sier: ‘Vel hjemme følte jeg at ting var enklere å gjøre. Jeg gikk som på skyer og føler meg så glad. Jeg kunne nesten ikke vente til neste sesjon, jeg ville ha mer og mer.’

Alle opplever at noe har skjedd, noe stort. Noen mennesker opplever helt tydelig en ny nærhet til sine guider, en ny åndelig følelse og mer. Store ting skjer, selv om du bare får ett enkelt tegn. Og i og med det, så har man definitivt tatt et stort skritt videre i livet og åndeligheten.

Illustrasjonsbilde på hvordan en mal ser ut. (m symboler fra vår instagram konto!)

‘Et Tegn lyser opp, Giveren løfter opp Tegnet og gir det til Mottakeren. Mottakeren vil med Tegnets hjelp få tilgang til nye, rene og sterkere energier, og samtidig få låst opp eller tatt bort gamle og låste energimønstre.’


Ved interesse i å gå Board of Knowledge kurset er det bare å ta Kontakt, Abthir holder kurs som klasse eller som avstands kurs via f.eks. skype/hangout/etc.

Velkommen på kurs!!

Abthir
abthir@yahoo.no
97118669